Stöld och ofog

En brotts- och skadeanmälan angående stöld eller ofog måste omedelbart sändas till försäkringsbolaget. Vid stöld, där bilen är stulen och inte går att få tillbaka, betalas ersättningen ut efter 30 dygns spaning.