Trafikskada

Det är bra att ha skadeanmälningsblanketter med i bilen. De kan fyllas i på plats tillsammans med den andra parten och samtidigt är det bra att reda ut vem som är skyldig. Den skyldiga fyller i pappren i två exemplar. I nedre hörnet till vänster skall försäkringstagarens underskift finnas. Om bilen inte är förarens egen skall förarens underskrift komma i det högra hörnet nertill och den skyldiga skall dessutom be om ägarens underskrift.
Om det finns andra människor närvarande som kan agera som vittnen är det bra att begära också deras underskift. En bristfälligt ifylld blankett duger inte som bevis om den andra parten bestrider sin skuld. Om man inte kan avgöra vem som är skyldig är det bäst att be en polis komma till platsen.
En bristfällig blankett duger inte åt försäkringsbolaget och leder till att verkstadsarbetet fördröjs.

 

Det är möjligt att låta laga bilen trots att man inte säkert vet vem som betalar. Man betalar med Kasko-bilförsäkringen och försäkringsbolaget betalar tillbaka självrisken åt ägaren när fallet är utrett.
Den oskyldiga, som inte har ansvar i själva trafikskadan, betalas en stilleståndsersättning. Ett intyg över stilleståndstiden, som visar hur många dagar bilen varit ur funktion, behöver inte begäras separat, för verkstaden lämnar in det till försäkringsbolaget, tillsammans med sina fakturor för reparationsåtgärderna. För eventuell ersättning är det bra att uppge sitt kontonummer åt försäkringsbolaget samtidigt med skadeanmälan.
Kom ihåg att bilens ägare eller innehavare har rätt att bestämma var bilen repareras.