Älg- och hjortskador

Vid älg- och hjortkrockar skall polisen alltid komma till olycksplatsen. Det är polisens sak att göra en rapport om kollision med älg och hjort och den skall bifogas till skadeanmälan.