Reparering av skador

Bilar som skadats vid en olycka repareras grundligt av oss. Detta är vår specialkompetens och vi lägger stor vikt vid kvaliteten på vårt arbete. Olika slags vridningar och snedställda vinklar justeras med Autorobot. Axlar och nav justeras grundligt med hjälp av Hoffmans fyrhjulskontrollmaskin. Denna är utarbetad för att passa alla bilmärken. När basen är kontrollerad är bilen trygg att använda.

 

Högklassigt Pilkingtonglas används för nya vindrutor. Samma glas används i märkesbilar vid fabrikstillverkning. Stenskott lagas ordentligt. Reparation omedelbart efter en olycka leder till bättre resultat. Området som behandlats blir mindre synligt och fortsatt uppspjälkning av glaset kommer inte att ske.
Det är skäl att kontrollera luftkonditioneringens apparatur åtminstone vartannat år. Det rekommenderas att kontrollen görs varje år för att luftkonditioneringen skall fungera utan problem.
Mångårig erfarenhet, teknisk kunskap och högklassiga reservdelar står för garanterat resultat och kundbelåtenhet.