Bilskada

Försäkra dig om att det verkligen går att fortsätta färden med bilen. Om det finns en annan part i olyckan, måste du också ta dennas uppgifter. Registernumret är det allra viktigaste. Om du misstänker att det kan uppstå ytterligare skador skall du inte alls åka vidare med bilen. Beställ en bärgningsbil från nummer 0400 441 083. När bilen kommer till verkstaden blir karossen undersökt och analyserad av våra experter. Dessa ger en uppskattning av skadans omfång.
När skadan har uppskattats får vi ett värde på kostnaderna och efter det kan man avgöra om det lönar sig att betala själv eller låta Kasko-försäkringen stå för ersättningen. Om det leder till att Kasko kommer att användas kan man samtidigt fylla i en skadeanmälan för trafikförsäkringen hos oss. Vi ser till att försäkringsbolagen får de uppgifter som de skall ha. Kom ihåg att en anmälan måste göras även om det bara har blivit en liten repa på den andras bil.
När du kommer efter din omhändertagna bil så betalar du en självriskandel. Det här är numera enkelt eftersom man inte längre behöver göra en separat anmälan till försäkringsbolaget, köa för att någon skall ge en uppskattning och söka upp en verkstad som sedan skall ta hand om bilen. Allt kan göras hos oss!