Hyrbil

I sådana fall där en trafikolycka beror på den andra parten (den andra parten anses vara skyldig) har man rätt till en hyrbil. För att få en annan bil under tiden den egna bilen är ur funktion måste man fylla i en ansökningsblankett och ange orsakerna till behovet. Därefter skall försäkringsbolaget godkänna ansökan. Man måste ha ett faktiskt behov, såsom t.ex. kundbesök, skiftes- eller jourarbete eller bo på ett ställe där det inte finns allmänna fortskaffningsmedel.
Man har rätt att hyra en bil när försäkringsbolaget har godkänt bruksbehovet. Försäkringen täcker 94 % av hyreskostnaderna, men 6 % måste man betala själv till företaget som hyr ut bilen. Tiden som detta berör får vara maximalt 30 dagar. Om man har haft ett leasingkontrakt som inkluderar service är man berättigad till en utbytesbil kostnadsfritt. En motivering till behovet måste ändå tillfogas, tillsammans med en kopia på det aktuella leasingavtalet.