Skadegranskning

Vi gör en utredning av skadornas omfattning så fort bilen lämnats in på vår verkstad. Bilderna sänds via Cabas-programmet till försäkringsbolaget.
När bilderna skickats tillsammans med uppgifterna kommer ett svar från försäkringsbolaget. Skadegranskaren ser på våra uträkningar i förhållande till skadorna och ger sitt godkännande. När detta är gjort kan vi börja reparera bilen.