Utredning av skador

Vi gör en utredning av skadornas omfattning så fort bilen lämnats in på vår verkstad. Bilderna sänds via WinCabas-programmet till försäkringsbolaget. Detta kontrollprogram är godkänt av försäkringsmyndigheterna.
När bilderna skickats tillsammans med uppgifterna kommer ett svar från försäkringsbolaget. Detta sker inom en halv timme. Försäkringsexperten ser på våra uträkningar i förhållande till skadorna och ger sitt godkännande. När detta är gjort kan vi börja reparera bilen.