När bör polisen kallas

Om en situation känns oklar är det alltid bra att tillkalla polis. I klara fall måste polisen ändå tillkallas

  • om någon personskada har uppstått
  • när det gäller krock med älg eller hjort
  • om parterna i kollisionen inte kan enas om vem som är skyldig
  • när det behövs omdirigering av trafiken
  • när föraren misstänks vara drogpåverkad