Munkinkuja 7, 02400 Kirkkonummi | Ma-Pe 07:30-16:00

Pikkalan Autokorjaamo / Kolarikorjaamo InCar Kirkkonummi

1. Rekisterinpitäjä

 • Pikkalan Autokorjaamo / Kolarikorjaamo InCar Kirkkonummi
 • Osoite: Munkinkuja 7, 02400 Kirkkonummi
 • Yhteyshenkilö: Pekka Nuutinen
 • Sähköposti: pekka@kolarikorjaamo.fi

2. Rekisteröidyt Rekisteri kattaa Pikkalan Autokorjaamon / Kolarikorjaamo InCar Kirkkonummen asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat sekä yhteistyökumppanit.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 • Asiakassuhteiden hoito ja ylläpito
 • Palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen
 • Markkinointi ja viestintä
 • Laskutus ja perintä

Käsittelyn oikeusperusteet:

 • Sopimuksen täytäntöönpano
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
 • Rekisteröidyn suostumus

4. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • Asiakassuhteen tiedot (palvelut ja tuotteet, laskutustiedot)
 • Mahdolliset muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

5. Tietolähteet Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen aikana ja palveluiden käytön yhteydessä.

6. Tietojen luovutus ja siirto Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön velvoittamissa tapauksissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi tai lainsäädännön velvoittaman ajan.

8. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin
 • Pyytää virheellisten tietojen oikaisua
 • Pyytää tietojen poistamista
 • Vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeuksia koskevat pyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen pekka@kolarikorjaamo.fi.

9. Tietosuojaselosteen muutokset Pikkalan Autokorjaamo / Kolarikorjaamo InCar Kirkkonummi voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.

10. Yhteydenotot Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä: