Munkinkuja 7, 02400 Kyrkslätt | mån-fre kl. 07.30-16.00

Vad ska jag göra om jag råkar ut för en olycka?

Gick du sönder i trafiken? Oroa dig inte – vi kan hjälpa dig!

Vi erbjuder dig en omfattande och professionell bilolyckstjänst. Vi fixar din bil och får den säkert tillbaka på vägen på det snabbaste, säkraste och mest bekymmersfria sättet! Om du behöver en bärgningstjänst, ring 0400 441 083 (24 timmar om dygnet).

Bilistens checklista i händelse av en olycka

När ska du ringa polisen?

Polisen ska alltid kontaktas i tveksamma fall. Även om fallet är klart behövs polisen alltid när:

 • de inblandade parterna i olyckan inte kan lösa frågan om vållande
 • någon blir skadad
 • trafikledning behövs
 • föraren misstänks ha använt droger
 • vid skada på rådjur eller älg

Stöld och skadegörelse

Brotts- och skadeanmälan ska i första hand lämnas till försäkringsbolaget. Vid en stöldolycka där bilen är helt stulen kommer bilen att eftersökas i 30 dagar innan ersättning betalas ut. Sökperioden på 30 dagar börjar från den tidpunkt då brottsrapporten lämnas in till försäkringsbolaget.

Skador från hjortar och älgar

Vid rådjurs- och älgskador ska du alltid rapportera till larmcentralen. Polisen upprättar en rapport om kollisionen.

Kaskadskador

Se till att bilen är säker så att du kan fortsätta din resa. Om det finns en annan part inblandad i olyckan, kom ihåg att notera deras kontaktuppgifter också. Registreringsnumret är det viktigaste och om du har minsta misstanke om skador som kan orsaka ytterligare skador ska du inte köra. Beställ en bärgningsbil från vår samarbetspartner på 0400 441 083. När bilen kommer till vår verkstad inspekterar en karosseritekniker skadorna tillsammans med vår förman och vi uppskattar skadornas omfattning.

När uppskattningen är gjord är kostnaden för skadan känd och du kan bestämma om du vill betala skadan själv eller anlita en inkassobyrå. Om du använder en kasko kan du också göra en skadeanmälan till oss, så vidarebefordrar vi den till försäkringsbolaget. Tänk på att om motpartens bil har skadats måste du ändå anmäla skadan utan dröjsmål.

När du ansöker om att få din bil reparerad betalar du en självrisk till verkstaden. Det är enkelt nuförtiden, du behöver inte längre gå till försäkringsbolaget för att göra en skadeanmälan och sedan gå till försäkringsbolagets besiktningsstation och vänta i kö. Allt kan göras av oss!

Krockverkstad InCar Kyrkslätt

Trafikolycka

Förvara alltid blanka skadeanmälningsblanketter i bilen. I händelse av en trafikolycka (en part är vållande) är det säkraste sättet att fastställa vållandet att göra det på plats, om möjligt. Den vållande parten ska fylla i två exemplar av skadeanmälan. Försäkringstagarens namnteckning ska finnas i formulärets nedre vänstra hörn. Om bilen inte ägs av den försäkrade ska underskriften finnas längst ned till höger och den felande parten ska också få försäkringstagarens underskrift på blanketten.

Ett kravformulär som undertecknats av den andra parten är också ett erkännande av skuld och är bra att ha om det uppstår en tvist om skulden i framtiden. Om det finns vittnen närvarande bör du också ta deras kontaktuppgifter och underskrifter på förklaringarna. Om det inte går att fastställa vem som är vållande bör du be polisen att komma till platsen. En ofullständig skadeanmälan räcker inte för försäkringsbolaget och då får bilen inget reparationstillstånd!

Vid en försenad fakturering kan du låta reparera din egen bil med din egen kaskoförsäkring, och när skadan är reparerad betalar försäkringsbolaget tillbaka självrisken till bilägaren. Vid en trafikolycka får den vållande parten ersättning för den stilleståndstid som förlorats till följd av olyckan. Du behöver inte begära ett tidsintyg separat, eftersom reparatören automatiskt skickar det till försäkringsbolaget tillsammans med reparationsfakturan. Det är en god idé att uppge ditt bankkontonummer till försäkringsbolaget när du anmäler skadan. Kom ihåg att det är du som ägare/innehavare av bilen som bestämmer var din bil ska repareras.

Kan jag få en ersättningsbil?

Du har rätt till en ersättningsbil om du råkar ut för en olycka (dvs. om en av parterna är vållande). Det innebär att du måste fylla i fordonets körjournal och få den godkänd av försäkringsbolaget.

Du måste ha ett verkligt behov av en bil. De vanligaste orsakerna är kundbesök, skiftarbete, jourarbete eller att man bor på en plats där det inte finns tillgång till kollektivtrafik.

När försäkringsbolaget har godkänt trafiksäkerhetsrapporten kan du hyra en bil. Försäkringen täcker 94% av hyran och du måste betala 6% till uthyrningsföretaget, men återigen finns det en maximal gräns på 30 dagar. Om du har en serviceleasingbil har du rätt till en ersättningsbil utan kostnad. Även här krävs en bruksanmälan och en kopia av leasingavtalet.

Alla försäkringsbolag. Alla bilmärken.

Riktlinjer för olika skadesituationer

 1. VARNINGSTRIANGEL: Placera vid behov ut en varningstriangel på vägen och tänd bilens nödljus. Ring 112 för att få hjälp i en nödsituation.
 2. INFORMATION: Anteckna registreringsnummer, kontaktuppgifter och namn på motpartens försäkringsbolag samt kontaktuppgifter till eventuella vittnen. Gå tillsammans igenom vad som hände i krocken och vilka skador som uppstod på respektive fordon. Om möjligt, ta fotografier av olycksplatsen och fordonens placering. Om situationen är oklar ska du ringa polisen.
 3. RAPPORTERA: Rapporter a alltid en kollision med en älg eller ett rådjur till polisen genom att ringa räddningstjänsten. Rapportera även en renkollision till larmcentralen så att renskötaren får information om händelsen.

Ring oss på 0400 338 160 – vi tar hand om resten!

När en kollision orsakas av föraren av ett annat fordon rapporteras skadan till det fordonets försäkringsbolag. Anmälan görs vanligtvis av föraren av det andra fordonet. Försäkringsbolaget hanterar anspråket och om det täcks behöver du inte betala någon självrisk eller oroa dig för bonusförluster.

Vi kan hjälpa dig även i denna situation, om du behöver ytterligare råd! Ring 0400 338 160.

Ring oss på 0400 338 160 – vi tar hand om resten. Om du inte redan har gjort det, gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.

För bogsering och annan assistans rekommenderar vi dock att du ringer oss! Det här är det enklaste sättet att gå vidare. Slappna av – sånt händer, men det kommer att gå bra! När vi har täckt in dig är du i säkerhet.

 1. Ta reda på kontaktuppgifterna till eventuella vittnen på platsen.
 2. Ta bilder av situationen och av skadorna och skadorna.
 3. Ring oss på 0400 338 160 för att anmäla en skada, så tar vi hand om allt. Du kan också boka tid och göra en skadeanmälan online.
 4. Slappna av – sånt händer, men det kommer att gå bra! Vi kommer att behandla din bil som om det vore vår egen och snart är den här händelsen historia.
 1. Rengör ischemin lätt och applicera omedelbart ett glasplåster. Om du inte har en glasplatta går det bra med en genomskinlig tejp. Kör direkt till vårt kontor och be en fackman ta en titt. Och ta med dig ett glasplåster i nödfall!
 2. Sprickan bör repareras omedelbart. Gå därför direkt till verkstaden och be om en professionell bedömning av situationen. Följ de instruktioner som du har fått!
 1. VARNINGSTRIANGEL: Placera vid behov ut en varningstriangel på vägen och tänd bilens nödljus. Ring 112 för att få hjälp i en nödsituation.
 2. RAPPORTERA: Rapporter a alltid en kollision med en älg eller ett rådjur till polisen genom att ringa 112. Rapportera även en renkollision till larmcentralen så att renskötaren får information om händelsen.
 3. Ring oss på 0400 338 160 så tar vi hand om resten!
 1. VARNINGSTRIANGEL: Placera vid behov ut en varningstriangel på vägen och tänd bilens nödljus. Ring 112 för att få hjälp i en nödsituation.
 2. RAPPORTERA: Rapporter a alltid en kollision med en älg eller ett rådjur till polisen genom att ringa 112. Rapportera även en renkollision till larmcentralen så att renskötaren får information om händelsen.
 3. Ring oss på 0400 338 160 så tar vi hand om resten!
 1. Ta reda på kontaktuppgifterna till eventuella vittnen på platsen.
 2. Ta bilder av situationen och av skadorna och skadorna.
 3. Ring oss på 0400 338 160 för att anmäla en skada, så tar vi hand om allt. Du kan också boka tid och göra en skadeanmälan online.
 4. Slappna av – sånt händer, men det kommer att gå bra! Vi kommer att behandla din bil som om det vore vår egen och snart är den här händelsen historia.

Ring oss på 0400 338 160 – vi tar hand om resten!