Munkinkuja 7, 02400 Kyrkslätt | mån-fre kl. 07.30-16.00

Krockverkstad InCar Kyrkslätt

1. Den personuppgiftsansvarige

 • Krockverkstad InCar Kyrkslätt
 • Adress: Munkgränden 7, 02400 Kyrkslätt
 • Kontaktperson: Pekka Nuutinen
 • E-post: pekka@kolarikorjaamo.fi

2. RegistreradeRegistret omfattar InCar Kyrkslätts kunder, potentiella kunder och samarbetspartner.

3. Syfte med och grund för behandlingen av personuppgifterna

 • Hantering och underhåll av kundrelationer
 • Tillhandahållande och utveckling av tjänster
 • Marknadsföring och kommunikation
 • Fakturering och inkasso

Rättslig grund för behandlingen:

 • Genomförande av avtalet
 • Uppfyllande av rättsliga skyldigheter
 • Samtycke från den registrerade

4. Datainnehåll i registret

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post)
 • Information om kundrelationer (tjänster och produkter, faktureringsinformation)
 • Annan information som tillhandahålls av den registrerade

5. Datakällor Personuppgifter samlas in från den registrerade under kundrelationen och i samband med användningen av tjänsterna.

6. Utlämnande och överföring av uppgifter Förutom när så krävs enligt lag kommer uppgifter inte att lämnas ut till tredje part. Uppgifterna kommer inte att överföras till länder utanför EU eller EES.

7. Lagringsperiod Personuppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas eller under den tid som krävs enligt lag.

8. Den registrerades rättigheter Den registrerade har rätt att:

 • Få tillgång till personuppgifter som rör dem själva
 • Begära rättelse av felaktig information
 • Begäran om radering av uppgifter
 • Invända mot eller begränsa behandlingen av dina uppgifter
 • Överföra data från ett system till ett annat

Förfrågningar om rättigheter kan skickas via e-post till pekka@kolarikorjaamo.fi.

9. Ändringar av Integritetspolicyn Krockverkstad InCar Kyrkslätt kan göra ändringar i denna Integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom integritetspolicyn.

10. Kontakter Du kan kontakta oss om du har frågor som rör dataskydd: