Munkinkuja 7, 02400 Kyrkslätt | mån-fre kl. 07.30-16.00

Krockreparation

Skadereparationer för alla bilmärken

Du kan inte alltid undvika alla gupp på vägen. Efter en krock är det mycket viktigt att bilens säkerhet inte äventyras. Pikkala Auto Repair är en försäkringsgodkänd kollisionsverkstad, så du kan lita på att våra proffs reparerar din bil.

Att reparera kollisionsskador är vår kärnkompetens och vi lägger därför stor vikt vid kvaliteten på vårt arbete. Allt karosseriarbete utförs med Car-o-liner karosseririktbänkar. Vi mäter axel- och styrvinklar med en högkvalitativ Butler fyrhjulsuppriktningsapparat som känner till fabriksinställningarna för alla bilmärken. Detta gör bilen säker och bekväm att köra.

Vid byte av vindrutor använder vi högkvalitativa Pilkington-vindrutor, som används av många bilfabriker. Stenskott på vindrutan är också noggrant reparerade. När reparationen utförs så snart som möjligt efter brottet blir resultatet oftast ett nästan osynligt reparationsmärke och ingen ytterligare sprickbildning.

 Underhåll av luftkonditioneringen rekommenderas varje år, men det bör göras minst vartannat år för att hålla luftkonditioneringen igång. Långvarig erfarenhet, teknisk expertis och reservdelar av hög kvalitet säkerställer slutresultatet och garanterar att du blir nöjd.

Boka tid för en skadekontroll – alla märken, alla försäkringsbolag

Du kan få din bil reparerad hos oss, oavsett märke eller försäkringsbolag. Du kan enkelt boka tid för skadebesiktning antingen genom att ringa verkstaden, via vår onlinetjänst eller, för mindre skador, även elektroniskt genom att skicka in bilder på skadan med InCar-kameran.

Reparation av bilskador som process

Inspektion av skador

En bilreparation börjar alltid med en skadebesiktning. Vid skadebesiktningen beskrivs skadorna på bilen och verkstadsförmannen gör en uppskattning av reparationskostnaden till försäkringsbolaget. En noggrann skadeundersökning säkerställer att reparationens längd och kostnad ligger inom den beräknade nivån. Vid skadebesiktningen kommer man överens om en reparationstid. Verkstadschefen beställer de reservdelar som behövs för att vara redo för reparationen. En skadebesiktning kan även omfatta en s.k. akut reparation för att hålla bilen trafikduglig fram till reparationen. Första hjälpen är kostnadsfri när bilen repareras hos Pikkala Garage.

Lämnar in bilen för reparation

När kunden har lämnat in sitt fordon till verkstaden fördelar förmannen jobbet till en påbyggare eller en mer erfaren bilplåtslagare. En karosserireparatör börjar alltid med en tvätt för att göra skadan mer synlig. De skadade delarna av bilen demonteras sedan för att reparera eventuella dolda skador. Om nya skador upptäcks kommer arbetsledaren att informera försäkringsbolaget. Efter dessa steg börjar den faktiska reparationen av bilen.

Kvalitetskontroll

I bilreparationsprocessen säkerställs kvaliteten på det arbete som utförs i varje steg alltid av de personer som utför arbetet i det föregående steget. Detta säkerställer att reparationen inte försenas på grund av att fel upptäcks för sent. I slutet av dagen går förmannen igenom reparationen med kunden, så att kunden också kan godkänna kvaliteten på arbetet.