Munkinkuja 7, 02400 Kyrkslätt | mån-fre kl. 07.30-16.00

Bil-lackering

Måla bilen så att den blir som ny

Skador på bilens ytor leder ofta till skador på bilens lack. En skadad färgyta orsakar rostangrepp på metalldelar om färgskadan inte repareras. Det är därför InCar Kirkkonummi alltid lackerar bilar när lacken är trasig. Plastdelar, som t.ex. stötfångare, målas också av kosmetiska skäl, även om plastdelens lackyta inte rostar om den går sönder. Kosmetisk reparation bevarar värdet på din bil.

Vi erbjuder billackeringstjänster i vår egen moderna och högkvalitativa lackeringsverkstad. Genom att ha en egen lackeringsverkstad sparar vi både tid och miljö genom att inte behöva flytta bilar någon annanstans för lackering. Vi använder automater av hög kvalitet och med låga utsläpp. Detta, i kombination med modern målningsutrustning och skyddsutrustning, skapar en säker arbetsmiljö för vår personal. Samtidigt minimerar vi vår påverkan på miljön.

Vi använder högkvalitativa och miljövänliga vattenbaserade Glasurit-färger. Vår måleriverkstad har moderna målnings- och torkrum. Den målningsteknik som vi använder representerar en avancerad nivå av arbetssäkerhet och miljövänlighet.

Krockverkstad InCar Kyrkslätt

Hur gör man

Före målning tvättas bilen och skadade delar inspekteras noggrant. Utifrån detta väljer vi arbetsmetoder för att uppnå bästa möjliga resultat. Skadade områden ruggas upp genom slipning och ojämna områden jämnas ut och slipas till en slät yta. Det slipade området rengörs sedan och intilliggande områden som inte är grundade täcks med plast eller papper.

Nästa steg är att spruta en primer som är lämplig för varje material på bilen. Primern kan slipas för att säkerställa en bra grundfärg. Efter slipning av grundfärgen förbereds hela området för topplackering. Hela det område som ska målas slipas lätt för att säkerställa vidhäftningen av den nya färgen. Angränsande delar och områden skyddas och rengörs igen. Bilens färg bestäms sedan noggrant med hjälp av en färgkamera och färgkartor. Den slutliga finishen sprutas sedan på bilens yta.

Målningen sker med olika typer av sprutfärg i specialbyggda sprutboxar. När bilen har fått sin slutliga färg torkas den i cirka 60 grader Celsius. Torktiden är 15-30 minuter beroende på typ av färg. Det kommer dock att ta veckor innan lacken torkar helt, men det hindrar dig inte från att använda bilen. Färgytan kontrolleras noggrant och vid behov efterbehandlas färgytan för att säkerställa slutresultatet. Slutligen rengörs och tvättas bilen. Hela processen med billackering är ett hantverk och kräver omsorg, precision och yrkesstolthet.

Kvalitet

Kvalitetskontrollen av lackeringen måste baseras på de instruktioner som biltillverkarna ger, de kriterier som färgtillverkarna anger och de villkor som gäller inom verkstadsbranschen. Det finns standarder för bedömning av kvaliteten på lacker som produceras av biltillverkare, färgtillverkare, standardsystem och kvalitetsprogram.

Kvaliteten på färgytan beaktas i termer av:

  • Nötningsrepor och deformationer får inte vara synliga när föremålet betraktas på en meters avstånd.
  • Vid användning av fyllmedel måste hänsyn tas till bil- och materialtillverkarens anvisningar.
  • Texturen och formen på stenmaterialet och fogmassorna måste stämma överens med originalet.
  • Färgfilmens struktur och tjocklek måste uppfylla bil- och färgtillverkarnas krav och instruktioner. Skikttjockleken kan mätas på metalldelar, men inte på plastdelar.
  • Färgton, som bedöms visuellt, företrädesvis utomhus i dagsljus men inte i direkt solljus. Eventuella skillnader i ton kan suddas ut i intilliggande delar. Om det behövs görs detta redan under den normala målningsprocessen. Fading innebär att områden eller delar som gränsar till det skadade området målas för att minska skillnaden i färgton.

Vid bedömning av lackens kvalitet måste kvalitetskraven relateras till kvaliteten på bilens övriga lacker, med hänsyn tagen till korrekta reparationsmetoder.

Miljö

När det gäller miljön är fordonssektorn en av de största skamfläckarna och lackering anses inte vara en miljöåtgärd. Sektorn utvecklas dock ständigt även på detta område. Det är en gammal uppfattning, men den är felaktig.

Sprutboxar, där målning vanligtvis sker, har utvecklats avsevärt när det gäller energieffektivitet under de senaste åren. Nya, mer effektiva och miljövänliga sätt att värma upp målningskammare utvecklas ständigt, t.ex. infraröda och gasuppvärmda CMC-kammare. Med en infraröd värmare kan värmen fokuseras endast på det objekt som ska torkas, vilket gör att man undviker onödig uppvärmning av hela kammaren. Tidigare har lackeringsbås värmts upp med fossila bränslen, men på InCar föredrar vi modernare och mer miljövänliga lackeringsbås. Luftflödet i kamrarna kan styras mer exakt, vilket bidrar till torkning av färger och energieffektivitet under målningsprocessen.

Sedan början av 2000-talet har lagstiftningen skärpt gränserna för VOC-utsläpp från kemiska produkter. VOC står för flyktiga organiska föreningar. När det gäller utsläpp från färg arbetar vi tillsammans med vår färgleverantör för att hitta produkter med lägre utsläpp som vi kan använda. Ett exempel är UV-härdande färger, där en hög torrsubstanshalt minskar mängden flyktiga föreningar.