Munkinkuja 7, 02400 Kirkkonummi | Ma-Pe 07:30-16:00
Kolarikorjaamo InCar Kirkkonummi

Automaalaus

Auto maalauksella uuden veroiseksi

Auton pintaosien vahingoittuessa rikkoontuu usein myös auton maalipinta. Rikkoontunut maalipinta aiheuttaa metalliosissa ruostumista, mikäli maalivauriota ei korjata. Siksi InCar Kirkkonummella autot maalataan aina kun maalipinta on rikkoutunut. Myös muoviosia, kuten puskureita maalataan kosmeettisista syistä, vaikka muovisen osan maalipinnan rikkoutuminen ei aiheutakaan ruostumista. Kosmeettisella korjauksella auton arvo säilytetään.

Autojen maalauspalvelut hoidamme omassa nykyaikaisessa ja laadukkaassa maalaamossamme. Omalla maalaamolla säästämme sekä aikaa että ympäristöä, kun autoja ei tarvitse siirtää muualle maalaukseen. Käytämme korkealaatuisia ja matalapäästöisiä automaaleja. Tämä yhdistettynä nykyaikaisiin maalauslaitteisiin ja suojavarusteisiin luo työturvallisuuden kannalta suotuisat olosuhteet henkilöstöllemme. Samalla minimoimme ympäristöön kohdistuvat vaikutukset.

Käytämme korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä vesiohenteisia Glasurit-värejä. Maalaamossamme on modernit maalaus- ja kuivauskammiot. Käyttämämme maalaustekniikka edustaa pitkälle kehitettyä työturvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Kolarikorjaamo InCar Kirkkonummi

Miten

Ennen maalausta auto pestään ja vaurioituneet osat tarkastetaan huolellisesti. Tämän perusteella valitsemme työmenetelmät parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Vaurioituneet kohdat karhennetaan hiomalla ja epätasaisuudet kitataan ja hiotaan tasaisiksi. Tämän jälkeen hiottu alue puhdistetaan ja viereiset alueet, joita ei pohjamaalata peitetään muovilla tai paperilla.

Seuraavaksi auton pinnalle ruiskutetaan kullekin materiaalille soveltuva pohjamaali. Pohjamaali voidaan hioa, jotta saadaan varmistettua laadukas pohjatyö. Pohjamaalin hionnan jälkeen siirrytään valmistelemaan koko kohdetta pintamaalausta varten. Koko maalattava alue hiotaan kevyesti jolla varmistetaan uuden maalin tarttuvuus. Viereiset osat ja alueet suojataan sekä puhdistetaan jälleen. Tämän jälkeen auton väri määritellään tarkoin värikameraa ja värikarttoja apuna käyttäen. Sen jälkeen lopullinen pintaväri ruiskutetaan auton pinnalle.

Maalaaminen tapahtuu eri tyyppisillä maaliruiskuilla tarkoitusta varten rakennetuissa maalauskammiossa. Kun auto on saanut lopullisen värinsä, se kuivataan noin 60 asteessa. Kuivatusaika on 15-30 minuuttia maalityypin mukaan. Täydellinen maalin kuivuminen vie kuitenkin viikkoja, mutta tämä ei estä auton käyttöä. Maalipinta tarkistetaan huolella ja tarvittaessa maalipinta viimeistellään lopputuloksen varmistamiseksi. Lopuksi auto siivotaan ja pestään. Koko autonmaalausprosessi on käsityötä ja tekijöiltä vaaditaan huolellisuutta, tarkkuutta sekä ammattiylpeyttä.

Laatu

Maalausten laadunvalvonnan on perustuttava autonvalmistajien antamiin ohjeisiin, maalinvalmistajien antamiin kriteereihin sekä autokorjaamoalan ehtoihin. Maalausten laadun arviointiin on olemassa autonvalmistajien, maalinvalmistajien, standardijärjestelmien sekä laatuohjelmien tuottamia normeja.

Maalipinnan laadussa tarkastellaan seuraavia asioita:

  • Hiontanaarmut ja muotovirheet eivät saa näkyä tarkasteltaessa kohdetta metrin etäisyydeltä.
  • Täyteaineiden käytössä täytyy huomioida auton- ja materiaalinvalmistajien ohjeet. 
  • Kiveniskumassojen ja saumakittien rakenne ja muoto tulee vastata alkuperäistä.
  • Maalikalvon rakenteen ja paksuuden tulee täyttää auton- ja maalinvalmistajien vaatimukset ja ohjeet. Kalvonpaksuudet ovat mitattavissa metalliosista, mutta ei muoviosista.
  • Värisävy, jonka arviointi tapahtuu silmämääräisesti mieluiten ulkona päivänvalossa ei kuitenkaan suorassa auringonvalossa. Mahdolliset sävyerot voidaan häivyttää viereisiin osiin. Tämä tehdään tarvittaessa jo normaalissa maalausprosessissa. Häivytyksellä tarkoitetaan vaurioalan viereisiä alueita tai osia, jotka maalataan sävyeron vähentämiseksi. 

Maalipinnan laatua tarkasteltaessa on laatuvaatimukset suhteutettava auton muiden maalipintojen laatuun kuitenkin oikeat korjaustavat huomioon ottaen.

Ympäristö

Ympäristöön liittyvissä asioissa autoala on yksi suurimmista silmätikuista eikä korjausmaalaaminenkaan tule mieleen ekotekona. Silti ala kehittyy jatkuvasti myös tällä osa-alueella. Vanhastaan on tämä käsitys, mutta se on väärä.

Ruiskukammiot, joissa maalaaminen pääsääntöisesti tapahtuu ovat kehittyneet energiatehokkuuden osalta huomattavasti viimeisien vuosien aikana. Jatkuvasti kehitetään uusia tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä tapoja lämmittää maalauskammiot, kuten infra- ja kaasulämmitteiset CMC:n kammiot. Infrapunalämmittimessä saadaan kohdistettua lämpö ainoastaan kuivattavaan kohteeseen, eikä näin ollen lämmitetä turhaan koko kammiota. Aikaisemmin maalauskammiot on lämmitetty fossiilisilla polttoaineilla, mutta me InCarilla suosimme nykyaikaisempia ja ympäristöystävällisempiä maalaamoita. Ilmavirtauksia kammioissa pystytään ohjaamaan yhä tarkemmin, mikä osaltaan edesauttaa maalien kuivumista sekä tuo energiatehokkuutta maalausprosessin aikana.

2000-luvun alkupuolella lainsäädäntö on tiukentanut kemianalan tuotteiden aiheuttamaa VOC-päästöjen määrää. VOC tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Maalien päästöissä etsimme maalitoimittajamme kanssa matalapäästöisempiä tuotteita käyttöömme. Yksi esimerkki näistä ovat UV-kovettuvat maalit, joissa korkea kuiva-aine pitoisuus vähentää haihtuvien yhdisteiden määrää.